VPK-skärm

Läs hur en fullständig implementering av Omikai Cloud-ERP på alla avdelningar har varit en katalysator för en ny mer effektiv organisation

Realtryck

Läs hur Realtryck drastiskt sänkte produktionskostnaderna, ökade produktiviteten och resulterade i att 97%-jobbet slutfördes en dag innan deadline för leverans

Tellogruppen

Läs hur ett affärssystem i molnet gav bättre överblick, åtkomst, samarbete och kontroll

Mariehamns Tryckeri AB

Läs hur Mariehamns Tryckeri sparar 15% dagligen på administration genom att använda Omikai för att hjälpa till att optimera och standardisera sina processer

Kontakta oss