Fullständig implementering av Omikai Cloud-ERP på alla avdelningar har varit en katalysator för en ny mer effektiv organisation

33 %

Ökad produktivitet

 
15 %

Ökad orderkonvertering

 

Med Omikai Cloud-ERP arbetar vårt team mer fokuserat, med mindre administration och vi har bättre kontroll över hela försäljnings-, projektlednings- och produktionsprocesserna.

 
 
 

Mindre administration med ökad precision

VPK har genomfört en komplett implementering av Omikai för hela deras verksamhet. Samarbetet med Omikai har förändrat deras verksamhet och uppnått stora fördelar när det kommer till försäljning, produktion och ekonomi. Det som en gång var ett stort komplext system med många beroenden är nu strömlinjeformat och effektivt.

Innan VPK migrerade till Omikai hade VPK få nyckelpersoner i backoffice med ansvar för prisuppskattning och projektledning, så alla beställningar måste kanaliseras genom dem. Vissa uppgifter och operationer kunde inte hanteras av det gamla systemet och därför fick personalen hitta på sina egna lösningar för att klara flaskhalssituationen.

Idag har alla i organisationen en utmärkt överblick över data från försäljnings- och produktionsprocesser. Detta har möjliggjort bättre samarbete och förståelse för hela arbetsflödet och skapat bättre effektivitet med varje unik personalmedlem.

Så, vilka är de mätbara fördelarna? Samtidigt som omsättningen ökat har antalet backoffice-personal gått från tolv till nio medlemmar. Ökar individuell produktivitet med mer än 33%. Eftersom all information och funktionalitet hålls i samma system, sker all administration i en lösning. Systemförändringen har varit en katalysator som möjliggör en organisatorisk omvandling. Denna förändringsledning har främjat marknadsutvecklingen och detta kulturella arbetsflödesskifte har möjliggjort en helt ny väg för VPK.

Genom mer exakta och kvalitativa uppskattningar har VPK kunnat finjustera prissättningen av enskilda beställningar ytterligare. Med denna typ av styrning är det lättare att öka antalet erbjudanden som omvandlas till order med bibehållen lönsamhet.

Funktionen, att tagga och kategorisera data och viktig information i systemet, ger en bättre överblick och en pedagogisk inblick i nuläget. Alla deltar i arbetsflödesprocessen och kan fokusera på att fatta rätt beslut. I dagens datadrivna samhälle har VPK nu verktygen och medlen att använda denna vara för att fatta faktabaserade beslut och fokusera på sina viktigaste uppgifter.

Företag: VPK-skärm

Företag: Display, skylt och annat marknadsföringsmaterial för detaljhandel och expo.

Plats: Sarpsborg, Norge

Grundad: 1980

Anställda: 35
Webb: www.vpkdisplay.no

Företag:
VPK-gruppen
Aalst, Belgien
6.200 anställda
65 plantor
20 länder
www.vpkgroup.com

(Foto: VPK Display)

Kontakta oss