Wyświetlacz VPK

Przeczytaj, jak pełne wdrożenie Omikai Cloud-ERP we wszystkich działach stało się katalizatorem nowej, bardziej efektywnej organizacji

Realtryck

Przeczytaj, jak firma Realtryck drastycznie obniżyła koszty produkcji, zwiększyła produktywność i doprowadziła do wykonania zadania 97% na dzień przed terminem dostawy

Grupa Tello

Przeczytaj, jak system ERP w chmurze zapewnia lepszy przegląd, dostęp, współpracę i kontrolę

Mariehamns Tryckeri AB

Przeczytaj, jak Mariehamns Tryckeri codziennie oszczędza 15% na administracji, używając Omikai do optymalizacji i standaryzacji ich procesów

Skontaktuj się z nami