Full implementering av Omikai Cloud-ERP i alle avdelinger har vært en katalysator for en ny mer effektiv organisasjon

33 %

Økt produktivitet

 
15 %

Økt ordrekonvertering

 

Med Omikai Cloud-ERP jobber teamet vårt mer fokusert, med mindre administrasjon og vi har bedre kontroll over hele salgs-, prosjektledelsen og produksjonsprosessene.

 
 
 

Mindre administrasjon med økt presisjon

VPK har gjennomført en komplett implementering av Omikai for hele virksomheten deres. Samarbeidet med Omikai har transformert virksomheten deres og oppnådd store fordeler når det kommer til salg, produksjon og økonomi. Det som en gang var et stort komplekst system med mange avhengigheter, er nå strømlinjeformet og effektivt.

Før migreringen til Omikai hadde VPK få nøkkelpersonell i backoffice med ansvar for prisestimering og prosjektledelse, og derfor måtte alle bestillinger kanaliseres gjennom dem. Enkelte oppgaver og operasjoner kunne ikke håndteres av det gamle systemet og derfor måtte personalet finne opp sine egne løsninger for å takle flaskehalssituasjonen.

I dag har alle i organisasjonen en utmerket oversikt over data fra salgs- og produksjonsprosesser. Dette har muliggjort bedre samarbeid og forståelse av hele arbeidsflyten og skaper bedre effektivitet med hver unike medarbeider.

Så, hva er de målbare fordelene? Samtidig som omsetningen har økt, gikk antallet backoffice-personell fra tolv til ni medlemmer. Øker individuell produktivitet med mer enn 33%. Ettersom all informasjon og funksjonalitet holdes i samme system, utføres all administrasjon i én løsning. Systemendringen har vært en katalysator som muliggjør en organisatorisk transformasjon. Denne endringsledelsen har fremmet markedsutviklingen, og dette kulturelle arbeidsflytskiftet har muliggjort en helt ny vei for VPK.

Ved mer presis og kvalitativ estimering har VPK vært i stand til å finjustere prisingen av individuelle bestillinger ytterligere. Med denne typen kontroll er det lettere å øke antall tilbud omgjort til bestillinger med opprettholdt lønnsomhet.

Funksjonen, med å tagge og kategorisere data og viktig informasjon i systemet, gir bedre oversikt og pedagogisk innsikt i dagens situasjon. Alle tar del i arbeidsflytprosessen og kan fokusere på å ta de riktige beslutningene. I dagens datadrevne samfunn har VPK nå verktøyene og midlene til å bruke denne varen til å ta faktabaserte beslutninger og fokusere på deres viktigste oppgaver.

Selskap: VPK-skjerm

Virksomhet: Utstilling, skilt og annet markedsføringsmateriell for detaljhandel og utstilling.

Plassering: Sarpsborg, Norge

Grunnlagt: 1980

Ansatte: 35
Internett: www.vpkdisplay.no

Bedriften:
VPK Group
Aalst, Belgia
6.200 ansatte
65 planter
20 land
www.vpkgroup.com

(Foto: VPK Display)

Kontakt oss