StoreFront

Omikai StoreFront er en alt-i-ett-plattform for nettsalg for B2B og B2C.

 • Offentlige og private butikker hvor offentlige butikker kan nås som gjest og privat butikk krever innlogging gitt av administrator.
 • Hver butikk kan inneholde ulike kolleksjoner av produkter og priser kan skreddersys til hver bedriftsgruppe.
 • Fleksibel integrert online design for å lage trykkklare originaler.

Jobbautomatisering

Jobbautomatiseringen håndterer behandlingen av filer fra salg og ordre til produksjon eller prepress.

 • Send filer til en FTP eller filserver på selskapets nettverk.
 • Åpen integrasjon med arbeidsflytsystemer.
 • Åpen maskinintegrasjon.

CRM

CRM-modulen håndterer alle dine kunderelasjoner.

 • Håndtere selskapsrelasjoner med kategorisering og segmentering.
 • Uendelig mengde kontakter og adresser med individuell kategorisering.
 • Bygge interessentrelasjoner mellom kontakt fra et selskap.
 • Arbeid med avtaler for å samle tilbud og bestillinger.
 • Spor utførte og kommende salgsaktiviteter for å analysere fremdriften og resultatet av salgsrøret ditt.

Estimerer

Beregningsmodulen håndterer estimering og prising av produksjon.

 • Avansert konfigurasjon for å håndtere alle typer produksjonsscenarier.
 • AI-baserte arbeidsflyter for å støtte automatiske produksjonsscenarier og pris/tid-sammenligninger.
 • Timekostnadsberegning på produksjonsmaskiner.
 • Arbeid med markeringer eller kundespesifikke prislister for å definere priser.
 • Innkjøpsmodul for å håndtere eksternt arbeid.
 • Forhåndskalkyle for å analysere hver jobb for lønnsomhet, produksjonstid og produksjonsplan.

Planlegging og planlegging

Med planleggings- og planleggingsmodulen kan du planlegge alle aktiviteter i virksomheten din.

 • Individuell planlegging av enkeltordrer.
 • Batchplanlegging av flere bestillinger inkludert forhåndssortering.
 • Detaljert omplanlegging på ett enkelt planleggingskort eller en hel sekvens.
 • Lastbalansering av produksjon gjennom gruppering av planleggingskort basert på produksjonssted eller operatør.
 • Flere kalendervisninger som dag, uke, måned, liste eller gantt for bedre oversikt over produksjonen din.

Produksjon

Oversikt, kontroll og tidsrapportering i produksjon.

 • Rapportering på tid og materialforbruk.
 • Manuell operatørrapportering.
 • Automatisk start og stopp av operasjoner gjennom API-integrasjon med produksjonsmaskineri.

Lager og kjøp

I Lager- og innkjøpsmodulen håndterer du innkjøp av råvarer og lagring av råvarer og ferdigvarer.

 • Lagernivå og lagerverdi på alle artikler.
 • Automatisk kjøpsberegning basert på ordrereservasjon, lagernivå, inngående leveranser og minimumsmengde på lager.
 • Lagertransaksjonslogg for sporing av alle lageraktiviteter.
 • Støtte for flere lager- og innkjøpsenheter.

Logistikk

Logistikkmodulen håndterer alle transporter gjennom TA-systemintegrasjon.

 • Integrert bestilling av transporter fra et bredt spekter av europeiske transportører.
 • Integrert transportkostnadsberegning fra dine transportørkontrakter.
 • Spor og spor av transportsporing og plassering.

Fakturering

Faktureringsmodulen håndterer alle økonomiske aktiviteter.

 • Enkel og samlet fakturering.
 • Send fakturaer som PDF på e-post, print eller e-faktura.
 • Håndtere påminnelser og kreditter.
 • Økonomisk rapportering som reskontro og regnskapsinformasjon.
 • Åpen integrasjon mot finansielle systemer.

Business Intelligence

Forretningsanalyse av ytelse og lønnsomhet i alle operasjoner.

 • Etterberegning av individuelle bestillinger som viser faktisk etterproduksjonsytelse kontra estimert ytelse.
 • Aggregerte data fra salg, produksjon og ledelse.
 • Integrert drill-down for å analysere ulike tidsperioder eller segmenter.
 • Visualisering i dashbord, rapporter og KPI-er.

Integrering

Omikai ERP har en åpen skalerbar API med et ledende rammeverk, design og infrastruktur.

 • Rest-API for 2-veis dataintegrasjon mellom Omikai og eksterne systemer og tjenester.
 • Uttrekk av data for ekstern analyse eller integrasjoner.
 • Mate data fra eksternt system eller maskinintegrasjon.

Kontakt oss